ReACT Advies, Coaching en Training

contact@reactadviesencoaching.nl

Telefoon : 06-43208728

Whatever happens, always ReACT

Algemene en leveringsvoorwaarden ReACT

Neem de tijd om deze door te lezen, zodat u weet wat u van ReACT mag verwachten én wat ReACT van u verwacht. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op www.reactadviesencoaching.nl

React Advies, Coaching en Training is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34159754

 

Algemene voorwaarden:

 1. We gaan samen een commitment aan. Hierbij is eerlijkheid, openheid en motivatie van uw kant een voorwaarde voor succes.
 2. Vertrouwen, respect en eerlijkheid is wat u van ReACT kunt verwachten.
 3. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken (10 werkdagen). ReACT snapt dat een beslissing soms langer duurt, en een oplossing is altijd te vinden. Heeft u meer tijd nodig? Laat het even weten.
 4. Door een offerte te onderteken en te retourneren gaat u akkoord met de algemene en leveringsvoorwaarden van ReACT.
 5. Iedereen kan een keer ziek zijn of door omstandigheden de geplande afspraak niet nakomen, zo ook de coaches en trainers van ReACT. ReACT zet zich in om passende vervanging te vinden, altijd in overleg met de opdrachtgever/cliënt. Het kan ook zijn dat de afspraak verzet wordt. Indien dat niet haalbaar is, zal ReACT de kosten van de afspraak niet in rekening brengen.
 6. Ook de opdrachtgever/ cliënt kan door ziekte of andere omstandigheden de afspraak moeten verzetten. Hierbij geldt dat wanneer binnen 24 uur afgezegd wordt, de kosten van de afspraak wél in rekening worden gebracht.
 7. Bij het ondertekenen van de offerte gaat u akkoord met het betalen van het overeengekomen bedrag. ReACT zal u een factuur toe sturen. Deze moet binnen 2 weken voldaan worden, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 8. Wanneer er niet voldaan wordt aan de betalingsvoorwaarden, zonder overleg met ReACT, dan brengt ReACT 1,25% rente per maand in rekening.
 9. Mocht er onverhoopt een probleem ontstaan m.b.t het betalen van de factuur en ReACT moet verdere acties ondernemen, zoals een incasso bureau inschakelen, zijn alle bijkomende kosten voor de opdrachtgever/cliënt.
 10. ReACT behoudt het recht om de opdracht neer te leggen bij betalingsproblematiek. ReACT behoud aanspraak op het overeengekomen bedrag.
 11. ReACT levert professionele coaching en training. De opdrachtgever / cliënt is verantwoordelijk voor de acties n.a.v. de coaching en training.
 12. Wanneer een opdracht tussentijds wordt aangepast en er sprake is van meerwerk en niet geoffreerde kosten, zal ReACT dit zo snel mogelijk kenbaar maken en een nieuwe overeenkomst opstellen en beschikbaar stellen.

Het kan altijd gebeuren dat er sprake is van een misverstand. ReACT streeft er naar om deze in goed overleg met de opdrachtgever/ cliënt op te lossen . Mocht dat niet lukken, treedt de Nederlandse wet en regelgeving m.b.t. geschillen in werking. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden.


These terms and conditions can be provided in English. Please email ReACT at contact@reactadviesencoaching.nl for your copy.

ReACT Advies, Coaching en Training | Disclaimer | Voorwaarden

Nederlands | English