ReACT Advies, Coaching en Training

contact@reactadviesencoaching.nl

Telefoon : 06-43208728

Whatever happens, always ReACT

Disclaimer

Algemeen

ReACT Advies Coaching en Training (Kamer van Koophandel 59032820), hierna te noemen ReACT, verleent u hierbij toegang tot reactadviesencoaching.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door ReACT en derden zijn aangeleverd. ReACT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van ReACT.


Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ReACT.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Alle genoemde prijzen zijn zonder BTW tenzij anders vermeld.

 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ReACT en haar licentiegevers. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

ReACT Advies, Coaching en Training | Disclaimer | Voorwaarden

Nederlands | English