Whatever happens, always ReACT

React Advies, coaching en training

Life coaching is een vorm van coaching waarbij je gerichte stappen zet om je leven te veranderen. Het bereiken van doelen en het realiseren van dromen. Co-Active Coaching richt zich op de mogelijkheden , niet op het proleem.

Denken in oplossingen en mogelijkheden en het veranderen van het perspectief waarmee een situatie bekijken.
Werkgerelateerde coaching richt zich op de balans tussen werk en privé, prioriteiten stellen en bv. je agenda bewaken door een stukje time management. Verder is conflictcoaching en mediation een van de services die ReACT aanbiedt.

Door teamtrainingen de communicatie en samenwerking verbeteren. Door verschillende methodes, zoals Transactionele Analyse, NLP en Co-Active Coaching, de theorie in de praktijk brengen. Met praktische en uitdagende werkvormen, kennis van o.a. de Roos van Leary, drama-driehoek, transactionele analyse, communicatietheorie en zelfreflectie wordt gericht gewerkt aan teambuilding en effectief samenwerken. Ook kan effectief vergaderen tot het aanbod behoren, waarbij er geoefend wordt met verschillende methodieken zoals staand vergaderen en de ODAT (onderwerp, doel, aanpak en tijd).

Ook biedt ReACT brainstorm sessies en intervisie aan. Door met elkaar te zoeken naar oplossingen voor een uitdaging worden meer mogelijkheden zichtbaar. Daarnaast werkt intervisie als ondersteunend bij het uitvoeren van verschillende mogelijkheden en wordt er gericht feedback gegeven en gevraagd, wat het samenwerken bevorderd.

 

Joan Kromhout, React advies en Coaching

Nederlands | English